IMG_8010 (kopia).jpg

Hälsokonsultation i Ayurveda

Med Ann Svärdfelt

Känner du att du behöver komma i balans? Ayurveda betyder vetenskapen om livet. Denna mångtusenåriga hälsolära bygger på de fem elementen luft, rymd, eld, vatten och jord. Hälsokonsultationen ger dig individuella råd gällande din hälsa. Ann läser din puls och berättar vad du kan tänka på och enkelt balansera olika obalanser i kropp och sinne.

Boka tid genom att maila

ann.svardfelt@gmail.com

 
 

Om Ayurveda

Enligt Ayurvedan finns det tre ämnesomsättningstyper. Dessa kallas för doshor. De heter:

Vata, Pitta och Kapha.

Vi är alla unika i våra konstitutioner. Vi behöver bara jämföra varandras tum-avtryck för att förstå det. Alla människor har dock alla tre doshor representerade i sig. Om man inte mår bra av någon anledning; fysiskt eller mentalt, beror det på att man har ett ogynnsamt överskott av en eller två doshor eller att man har toxiner. Dominansen eller överskottet och även toxinerna kan finnas på olika nivåer och kan vara av mental eller fysisk karaktär. När man mår bra råder en bättre balans mellan de olika doshorna utifrån den grundkonstitution man har fysiskt och mentalt.


Viktigt att tänka på är att man kan ha olika grundkonstitutioner fysiskt och mentalt.; t ex kan man fysiskt ha en dominans av Vata medan sinnet präglas mer av Pitta.


Man menar att det vi äter och när vi äter det, är den bästa medicinen, samt att vi är vad vi tar upp av vad vi äter. Det är ju en ganska stor skillnad motför att tro att vi är vad vi äter. 


Beroende på tidpunkt på dygnet och vilka vi är tar vi upp näring olika.

 

De tre doshorna

Vata

Rymd och luft

Vata styr allt som har med rörelse och transport att göra i kroppen, t ex musklernas arbete, blodcirkulationen, nervsystemet, peristaltiken, utrensning och andning. Vata är lätt, oregelbunden, kall och torr. Mentalt förknippas Vata med entusiasm, snabbhet, spontanitet och kreativitet. Fysiskt infinner sig denna energi från naveln och nedåt i kroppen.


Om den fysiska grundkonstitutionen har mycket Vata medför det en lång och smal kropp, små ögon och läppar, brunt hår med många hårstrån och torr hud.. Mentalt innebär det att du lär dig saker snabbt och glömmer lätt. Om ett överskott av Vata råder fungerar inte magen som den ska; näringen tas inte upp på ett optimalt sätt, vilket kan leda till över- eller undervikt. Kroppstemperaturen är också ofta låg, speciellt händer och fötter. Sömnen är oregelbunden eller dålig.

Vata balanseras av rutiner och regelbundenhet. Maten bör innehålla smakerna sött, surt och salt. Aktiviteter som vila, yoga och varma bad är stärkande. Vi präglas mest av Vata efter 55 år, när det är typiskt svenskt vinterklimat och mellan kl. 2-6 på morgonen samt mellan kl. 14-18 på eftermiddagen.

Pitta

Eld

Pitta styr det som har att göra med transformation i kroppen och sinnet; såsom matsmältningen, förbränningen, temperatur, förmågan att bearbeta erfarenheter, upplevelser och känslor. Om man har Pitta som fysisk grundkonstitution är kroppen oftast medium-stor, medium läppar och ögonstorlek. De har oftast ljust eller rött hår med lite mjukt oljig hud.

Mentalt har Pitta bra minne, god energi, goda ledaregenskaper, mod och ett skarpt intellekt. Pittans lokalisering i kroppen är den nedre delen av magsäcken, tunntarmen, levern, gallblåsan, ögonen och huden. När Pitta kommer ur balans blir de lätt arga, frustrerade och otåliga.


För att balansera Pitta är mat som är söt, sval och har lite kryddor med bittra smaker. Aktiviteter som är bra för en Pitta är yoga, qi gong och meditation/reflektion, avslappning och vila. En Pitta mår bra av måttfullhet. Vi präglas mest av Pitta i medelåldern, på sommaren och mellan kl. 10-14 samt kl. 22-02. Om en person med hög Pitta lägger sig sent på kvällen kommer sinnet arbeta under tiden som man sover. Vilan (sömnen) blir mycket bättre innan kl. 22.00.

Kapha

Jord & Vatten

Kapha styr allt som har att göra med struktur i kroppen t ex uppbyggnad av muskler, immunförsvaret, smörjning av luftvägar och leder. En kropp som domineras av Kapha är oftast kraftig byggd med stora ögon och läppar. De har oftast tjockt mörkt och kraftig hårväxt med oljig och mjuk hud.


Mentalt är Kaphapersoner lugna, reflekterar gärna och har stort tålamod. De har stabil energi. De rör sig oftast långsamt och har även ett långt minne. Lokaliseringen i den fysiska kroppen är bröstet, halsen, näsan, öron och ögon. Vid mental obalans kan de bli omotiverade och lata. Kapha balanseras av kryddstark mat som ingefära, chili och svartpeppar. Förkylning är en typisk Kapha obalans.


Aktiviteter som är bra är idrotter som ger pulsökning, dynamisk yoga och allmän rörelse. En Kapha kan behöva stimulans för att komma igång. Vi präglas mest av Kapha under uppväxten, på våren och mellan kl. 6-10 på morgonen samt kl. 18-22 på kvällen. För god sömn är det bra för många med obalanser i Vata och Pitta att komma i säng under den tid då Kapha råder, dvs innan kl. 22.00 på kvällen.

Toxiner

Toxiner är slaggprodukter som har fastnat i kroppen. Inom Ayurvedan brukar detta kallas för Ama. Det är en klibbig massa som blockerar kanalerna i kroppen. Toxinerna kan finnas såväl i de större kanalerna såsom tarmarna och de mindre, t ex blodådrorna eller nervbanorna som de osynliga energikanalerna, där vår energi flödar.


Toxiner kan orsaka många besvär. Typiskt är att man känner att man inte har tillräcklig energi, att kroppen känns stel och att den värker.

Vid olika akuta sjukdomar förkommer alltid toxiner.

Dessa toxiner kan man bli av med genom rätt behandling.

 
9a940e33-51b3-4974-8cc5-46c7214805e2_edi

Såhär går det till
Hälsokonsultation i Ayurveda

Med Ann Svärdfelt

Vi ses för en pulsläsning och har ett samtal kring vanor och obalanser. 

I pulsen framkommer vilka obalanser som stör hälsan. 

Ann gör sedan en sammanställning där hon redogör för obalanser och olika råd.

På telefon går Ann sedan igenom hela sammanställningen och ger råd utifrån vad som kan vara lämpligast att börja med.

Efter en tid har vi sedan ett uppföljningssamtal. Under den första tiden är det fritt fram att ställa så många frågor man vill. Frågorna brukar komma efterhand.

Pris (inkl allt detta): 2000kr.