Hur vår livsstil sänker vår energi

Updated: Jan 27, 2021Det är så många som upplever trötthet.

Som ett svar på det har alla möjliga energidrycker tagits fram.

Men vad är det egentligen som gör oss trötta?


Jo, först och främst handlar det om en oförmåga att ta upp näring på ett optimalt sätt. Det är inte alltid så att personen som upplever trötthet äter "dålig" mat, men näringsupptaget är ändå nedsatt.

När vi utsätts för många sinnesintryck då blir det en sorts överbelastning i vårt system och assimileringen blir sämre. 


Vi har skapat ett samhälle med många valmöjligheter och det i sig ger stress till nervsystemet. Vi ställs inför situationer där vi ska välja dagligen och flera gånger per dag. Att fatta ett beslut tar jättemycket kraft. Så den frihet vi skapade har istället blivit ett sorts fängelse. Vissa beslut kanske vi tar med lätthet, medan andra beslut blir jättesvåra att ta.


"Vi har skapat ett samhälle med många valmöjligheter och det i sig ger stress till nervsystemet."

På många restauranger serveras halvfabrikat i form av bröd och annat. Dessutom används många gånger dåliga fetter, vilket gör det svårt för kroppen att ta upp näringen i maten. Margarin t ex, är ett fett som kroppen inte kan använda. Kroppen lagrar då detta fett och upplever födan som fettfattig. Fett behövs för att ha ett bra näringsupptag bland annat. I det land i världen där margarin används mest, USA, råder enorm näringsbrist och samtidigt är övervikt ett stort problem. Om fettet är av god kvalitet blir vi inte feta av en lagom mängd, utan det blir istället vårt bäst transportmedel.


Användandet av microvågsugn sänker också energin i kroppen. När vi värmer maten i micron förstörs näringsinnehållet i maten. Microvågorna förändrar mineraler, vitaminer, enzymer och näringsämnen som finns i maten och istället bildas fria radikaler. Microvågsuppvärmd mat ger också upphov till artfrämmande ämnen som kan vara cancerframkallande, skadliga för nervsystemet och sänka immunförsvaret. Det bildas ämnen som är farliga för njurar och nervsystem. 


"De olika yogaövningarna som görs ihop med medveten andning ska hjälpa oss att få balans."

När vårt Endokrina system inte får tillräckligt med näring, då blir resultatet sänkt dopamin-nivå bland annat. Binjurar som inte lugnas av dopaminet, jobbar på hårt med att producera stresshormon i de lägen då vi ska fatta beslut, vilket som sagt kan vara många gånger per dag, det kan bli svårt att fatta beslut och vi blir jättetrötta.


"Tron på energisystemet handlar om att när energin flödar fritt, då har vi också god energi, ett glatt humör, bra immunitet och känner oss i god balans."

Körtlarna i det endokrina systemet befinner sig i kroppen fysiskt på de platser där vi har våra största energihjul, sk chakran. Inom den österländska läketraditionen har energisystemet haft stor betydelse i många tusen år. I akupunktur t ex, sätter man nålar i energikanalerna på de ställen där det har blivit blockeringar för att lösa upp blockeringarna, så att energin kan flöda mera fritt. Tron på energisystemet handlar om att när energin flödar fritt, då har vi också god energi, ett glatt humör, bra immunitet och känner oss i god balans.


Inom Yogan jobbar vi också med att höja energin i kroppen. De olika yogaövningarna som görs ihop med medveten andning ska hjälpa oss att få balans. Det endokrina systemet och kroppens alla andra system balanseras av denna träning om den är regelbunden. 


Olika typer av mat och näringsämnen höjer och sänker energin också. Vår balans utgörs av balansen i fem olika element sinsemellan. Element är jord, vatten, eld, luft och rymd. Vi har alla dessa element i oss och de finns också runtomkring oss. Jord och vatten lugnar ned, eld sätter fart och aktiverar, luft gör oss studsiga och oregelbundna, rymd länkar elementen mellan varandra. Om vi har mycket eld är det bra att lugna ned elden så att inte den brinner för kraftfullt i oss.

91 views0 comments

Recent Posts

See All