Om att förstå våra tankar

Updated: Jan 27, 20212.33 Vitarkabadhane pratipaksabhavanam

När vi besväras av negativt tänkande ska vi träna på att vända det till något positivt.

Enligt yogan är tänkandet den största boven till när vi inte mår bra. Ayurvedan säger också att bakom varje sjukdom finns ett tankefel. Det kan ju tyckas hårt när det gäller barn som blir sjuka. Men både yogan och Ayurvedan stödjer sig på övertygelsen om att allt är förgängligt och man ser på kroppen som ett fordon för själen i detta livet. Men själen har rest igenom liv tidigare och har med sig erfarenheter och livsupplevelser och fortfarande oupplösta hinder. 

Det är mycket vi inte förstår av allt detta. Och kanske är det inte meningen att vi ska förstå allt. Kanske är det bara så enkelt att vi ska försöka efter bästa förmåga att ta hand om oss själva utifrån den livssituation vi befinner oss i. Inte fly och inte fäkta utan vara, acceptera och släppa. Allt tänkande är såklart inte dåligt för oss. Yogan vill hjälpa oss släppa tänkande som gör oss olyckliga.

De gamla skrifterna som yogan stödjer sig på kallas Shastras med ett gemensamt namn. I dessa verk beskrivs hur en yogaelev kan praktisera och vad som är viktigt att träna på för att nå inre harmoni. Mycket handlar om beteende, inställning och medvetenhet.

Här följer 4 viktiga faktorer som hjälper en yogautövare att utvecklas:

  • Ahara - livsstil med mat, relationer och sömn

  • Vihara- tid för avslappning och vila

  • Acara - att försöka uppleva positiva känslor genom bra attityd och beteende 

  • Vicara - att tänka och göra lika (lite som Gandhi sade: lycka är när det du säger och det du gör är i harmoni.


77 views0 comments

Recent Posts

See All